Nieuws

16-03-2020

Maatregelen tegen Corona - sluiting kantoor

Beste klanten,
 
Ook wij dienen maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het Coronavirus.
 
Gezien wij als makelaar met zeer veel mensen van verschillende leeftijdsgroepen in contact komen, dienen wij ons kantoor vanaf 16 maart 2020 te sluiten en dit zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Wij zullen na deze periode opnieuw de maatregelen van de overheid afwachten en trachten hierop in te spelen. Wij zullen jullie hiervan op de hoogte brengen via onze website.
 
Dit zal betekenen dat wij voorlopig niet meer aanwezig zijn op kantoor. Huisbezoeken en afspraken op kantoor zullen dus tijdelijk niet meer doorgaan tijdens deze periode, dit in belang van ieders gezondheid. Bezichtigingsaanvragen zullen tijdelijk niet meer behandeld worden, maar wij zullen bij heropening de aanvragen met de nodige zorg opvolgen en contacteren!
 
Bent u reeds klant (verkoper/koper) en heeft u vragen in verband met uw verkoopdossier, gelieve uw dossierbeheerder te mailen en hij/zij zal u zo goed mogelijk verder helpen/informeren.
 
Op het moment dat de Corona-epidemie zoveel mogelijk achter de rug is, zullen de deuren terug geopend worden om klanten verder te helpen.
 
Wij rekenen op ieders begrip voor deze situatie. Zoals de overheid ook al terecht aangeeft, moet iedereen samen trachten deze epidemie te bestrijden. 
 
Team Consimmo Vastgoed