Nieuws

28-09-2021

Hervorming verkooprecht (registratierechten)

Hervorming verkooprechten

Zoals we allen ondertussen weten is er op 27 september 2021 aangekondigd dat er gesleuteld wordt aan de tarieven van het verkooprecht (registratierechten) vanaf 1 januari 2022 (authentieke akte). Wat weten we intussen? De richtlijnen zijn nog vrij algemeen en niet gedetailleerd:

 

  • Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning daalt van 6% naar 3%
  • Om die tariefverlaging te financieren wordt de meeneembaarheid geleidelijk afgeschaft, met een overgangsperiode van twee jaar
  • Concreet: tot en met 31/12/2023 zal een koper de keuze hebben tussen (1) het nieuwe 3%-tarief zonder mogelijkheid van meeneembaarheid en (2) het huidige 6%-tarief met toepassing van meeneembaarheid
  • Vanaf 1 januari 2024 zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het zuiver het 3%-tarief
  • Voor ‘doorstromers’ wordt het dus rekenen geblazen welk regime voor hen het meest voordelig is. First time buyers zullen standaard voor het 3%-tarief gaan.
  • De rechtenvermindering blijft bestaan maar zal dalen in omvang: van 5.600€ naar 2.800€. de logica daarachter: de rechtenvermindering daalt equivalent mee met het standaardtarief en wordt dus ook gehalveerd. Je kan de rechtenvermindering zo gelijkstellen met een voetvrijstelling op ca. 93.000€.
  • Het standaardtarief voor het Vlaams verkooprecht (de ‘registratierechten’) stijgt van 10% naar 12%. Dat standaardtarief is niet alleen van toepassing op de aankoop van een niet-enige (2de, 3de, …) woning maar evenzeer bij het verwerven van een bouwgrond, niet-residentieel vastgoed (een winkel, kantoor, …)
  • Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning die ingrijpend energetisch gerenoveerd of gesloopt/heropgebouwd zal worden zakt van 5% naar 1%

 

Deze bepalingen zijn nog informeel en het is nog even wachten op de concrete regelgeving. Zodra de regelgevende teksten met absolute zekerheid gekend is, zullen wij dit communiceren. Houd onze website in de gaten voor de updates!